Çalışanlar Nasıl Motive Edilir

Çalışanlarınızın iç dinamiklerini harekete geçirmek için bir kaç öneri.

İyi bir yönetici titiz bir şekilde üzerinde çalışılarak belirlenmiş hedefleri normal şartlar altında, normal davranışlar sergileyen insanlar vasıtası ile ve iyi şekilde dizayn edilmiş kontrol mekanizmalarının yardımı ile gerçekleştirebilir. Ancak işletmeler her zaman normal bir şekilde rutin işlerle yaşamını sürdüremezler. Bir çok işletme kendi iç dinamiklerinin haricinde dış çevresinden oldukça fazla etkilenmektedir. Dolayısı ile çevresi ile etkileşimde olan bir işletmenin sürekli olarak rutin süreçlere bağlı kalarak başarısını sürdürmesini beklemek büyük bir yanılgı olacaktır. Değişimin vazgeçilmez olduğu bir çevrede faaliyet gösteren işletmeler için çalışanların bu değişime ayak uydurarak rutinin dışına çıkması için onları iyi motive etmek gerekir. İşte liderlik çalışanlarını bu yönde motive etmekle ilgilidir. Motivasyon çalışanları kontrol mekanizmalarının aksine sadece doğru şekilde yönlendirmekle ilgilenmez. Motivasyon daha çok kabul görme, aidiyet duygusu, özsaygı gibi temel insani ihtiyaçları karşılayarak çalışanlara enerji verir. Bu enerji  değişim sürecinde çalışanların karşılarına çıkacak engellerin aşılması için onlara yardımcı olur. 

İyi liderler işletme hedeflerine insanları kontrol etmekten daha çok onları motive ederek ulaşacaklarını bilirler ve çalışanlarını motive etmek için faklı yollar denerler. Bir çok farklı yol olmakla birlikte, başlıca dört tanesini şu şekilde sıralamak mümkündür.1

1- Başarılı bir vizyon oluşturmak

Çalışanların değerlerini göz önünde bulunduracak bir vizyon tanımlamak ve bu vizyonu bütün çalışanlara etkin bir şekilde duyurmak çalışanları motive etmek için atılması gereken ilk adımdır. Bu gün en mekanik örgüt yapısına sahip ve otokratik bir liderlik ile yönetilen işletmelerde bile duvarda asılı olan vizyon bildirgesine rastlamak mümkündür. Ancak vizyon, duvarda asılı durarak çalışanları harekete geçirmez. Çalışanlar ancak kendi değerleri çerçevesinde oluşturulan ve haberdar oldukları vizyon ışığında işletmeler için enerjilerini dışa vurmaya hazırdır. 

2- Koçluk Yapmak

Çalışanları eşgüdümsel olarak aynı örgütsel amaçlar doğrultusunda harekete geçirmek için yapılması gereken ikinci şey onlara koçluk etmektir. Koçluk liderliğin önemli bir fonksiyonudur. İyi bir lider çalışanlarını eğiterek ve onlara rehberlik ederek çeşitli iş durumlarına karşı onlara farklı bakış açıları sunar. Böylelikle değişim karşısında liderin rehberliğinde kendini daha güçlü hisseden çalışanlar engeller karşısında daha fazla içsel enerjiye sahip olurlar. 

3- Geri bildirimde bulunmak

Çalışanları işletme amaçları doğrultusunda motive etmenin bir diğer yolu ise onlara iş sonuçları ile ilgili geri bildirimde bulunmaktır. Burada önemli olan geri bildirimin ruhsuz bir takım sayısal veriler içeren raporlar şeklinde yapılmamasıdır. Bu tür geri bildirimler çalışanların motivasyonunu kaybetmesine neden olabilir. İyi bir lider geri bildirim ile koçluk özelliklerini birleştirmelidir. Zaten koçluğun özünde çalışanlara rehberlik ederken geri bildirimler yaparak onun gelişimine katkıda bulunmak vardır. Dolayısı ile liderin yapması gereken çalışanları gözlemlemek, onunla iş birliği içerisinde bulunmak, ona kendi fikirlerini aktarmak ve sorunların üstesinden gelebilmek için onun yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktır. Bir geri bildirim ancak bu şekilde çalışanı motive edebilir.

4- Model Oluşturmak

Özellikle değişimin söz konusu olduğu örgütlerde çalışanların değişime karşı dirençlerini ortadan kaldırmak için onları motive etmek büyük önem taşımaktadır. Bu tür durumlarda liderler çeşitli iş süreçleri ile ilgili modeller oluşturarak çalışanların zihnindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına ve onların daha enerjik bir şekilde harekete geçirilmesine yardımcı olacaktır.

Kotter, J. P. (1999). John P. Kotter on what leaders really do. Harvard Business Press.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir