Etkin Liderin Özellikleri

Her insan hayatın bir alanında mutlaka bir grupla hareket etmeye ihtiyaç duyar. Çünkü bazı amaçlar ancak grup dinamiklerinin sonucunda ulaşılabilir olurlar.

Bu nedenle işletmeler de sahip olduğu insan kaynakları için hayatlarının en önemli gruplarını oluşturur çünkü çalışanlar günün çoğunu bu grup içerisinde geçirir. Grup halinde yaşamak beraberinde bir takıp zorunlulukları getirir. Grup tarafından oluşturulan normlar ve kurallara bütün grup üyelerinin uyması beklenen bir durumdur. Aksi olduğu zaman grubun amacına ulaşması için gereken ahenk yavaş yavaş bozulacağı için uyumsuz çalışanlar ya grup dışına çıkarılır ya da grubun ahengini bozmayacak bir alan kaydırılır. 

Bütün bu karmaşık grup dinamikleri elbette kendiliğinden işleyen bir süreç değildir. Her grubun mutlaka bir lideri vardır ve bu lider grubun norm ve kurallarının belirlenen amaçlara ulaşılması için uygulanmasını sağlar. Ancak bazen grup dinamikleri o kadar karmaşıklaşır ki bütün kurallar açık açık uygulanıyor olsa da yine de başarıyı tek başına getirmek için yeterli gelmemektedir. Bunun için liderin yapması gereken grup üyelerinin verimliliğini arttıracak daha farklı yollar bulmaktır. Etkili lider olmanın en önemli şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Amaç Belirleme

Liderlerin etkinliği aslında üyelerini istediği amaca yönlendirme başarısı ile ölçülür. Lider tarafından belirlenen amaçlar gerçekleştirilebildiği ölçüde lider başarılı sayılır, çünkü nihayetinde kendine bu amacı belirleyen de liderin kendisidir. Bu nedenle etkin lider olmak için ilk koşul, çevreyi iyi analiz ederek örgütü için gelecekte farklı alanlarda başarılar getirecek amaçları belirleyebilmektir. Etkin bir lider öncelikle kendisi ve örgütü için amaçlar belirleyebilen liderdir.

Sevk ve İdare

Küçük örgütlerin sahip olduğu insan kaynakları sayısı az olduğu için belirlenen amaçlara ulaşmak için çok karmaşık örgüt yapılarına ihtiyaç yoktur ancak örgütlerin ölçekleri büyüdükçe organizayon yapılarının işlevselliği de giderek zorlaşmaktadır. Günümüzde de liderliğin en ihtiyaç duyduğu alan aslında bu organizasyon yapısını verimliliği getirecek ölçüde dizayn etmektir. Liderin izleyenleri ne kadar profesyonel olursa olsun insan kaynaklarının sahip olduğu bilgi birikimi ancak iyi bir organizasyon yapısı içerisinde işlevsel hale gelecektir. Aksi halde işletmenin veya örgütlerin bilgi birikimine sahip insan kaynakları organizasyon labiretinde hiç bir amacı olmadan dolaşmaya devam edecektir.

Adalet

Adalet kavramı herkesim tarafından arzulanan bir kavram olmasına karşın en çok yakınılan kavramlar arasındadır. Hiç kimse sergilediği davranışlar sonucu adaletsiz bir şekilde muamele görmekten hoşlanmaz ancak insanların bir çoğu kendilerine adaletsiz davranıldığından yakınmaktadır. İşletmelerde de insan grupları arasındaki sayısız etkileşimler sonucu zaman zaman adalet algısının zedelendiği bilinmektedir. Çalışanlar beklentilerinin davranışları sonucunda karşılanmadığını hissettiği anda örgüte karşı adalet algısı zayıflamaya başlar. Bu nedenle liderin yapması gereken işletmedeki uygulamalarda ve politikalarda adalet algısını iyi yönetebilmektir. Bunun için lider kendisinden başlayarak adalet çerçevesinde hareket edecek ve bu adalet değerini etik liderliğin bir gereği olarak bütün örgütüne kazandırmak için gayret edecektir.

 İletişim

Bir işletmenin veya organizasyonun hayatının sürdürülmesindeki en büyük pay sahip olduğu iletişimin kalitesidir. İletişim ağı güçlü olan örgütler çevrelerin daha iyi analiz ederek iç ve dış dinamiklerden en optimum seviyede faydalanabilir ve işletme içerisindeki bilginin işletmenin amaçları doğrultusunda yeni bilgilerin ve inovasyonların geliştirilmesi için kullanılmasını sağlayabilir. Bir motor nasıl yakıt olmadan çalışmaz ise işletme yapısı da iletişim ağı olmadan işlemeyecek ve kapalı bir sistem halini alarak işletme yaşam eğrisinin sonuna doğru ilerleyecektir. Bu nedenle liderin yapması gereken işletmenin yapısal olarak işleyebilmesi için gereken iletişim alt yapısını oluşturmakdır.

Çaba ve Azim

Organizasyonlar dışarıdan bakıldığı zaman kusursuz bir şekilde işleyen bir saate benzeyebilir ancak mekanik bir makinadan farkı sürekli olarak ahengi sağlayacak bir lidere ihtiyaç duymasıdır. Liderin olmadığı bir organizasyon direksiyonu olmayan ve yokuş aşağı doğru giden bir otobüs gibidir. Dolayısı ile bu ahengi sürekli olarak gözlemlemek, analiz etmek, yeniden düzenlemek ve denetlemek büyük bir çaba gerektirir. Liderler de bütün bu zorlu süreçte en çok çaba gösteren kişiler olurlar. Bütün riskleri üstlenerek organizasyonun amaçlarını gerçekleşmesi için 7 gün 24 saat işinin başında olan tek kişi liderdir. Bu ise büyük bir azim ve çaba ile ancak mümkün olabilmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir