Motivasyon Faktörleri

Bir işletmenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için kullanması gereken en büyük araç şüphesiz işletmenin sahip olduğu insan kaynağıdır.

Kişi ve grupların bir biri ile etkileşim içerisinde olduğu işletmelerde hedeflere ulaşmak için insan kaynağının davranışlarının iyi analiz edilmesi ve amaçlara ulaşmak için bu davranışların doğru yönlendirilmesi gerekir.

İş görenlere iyi bir maaş vermek, iş görenleri denetleyecek etkili ve verimli sistemler kurmak, fiziksel çalışma koşullarını iyileştirmek, iş güvenliği koşullarını sağlamak gibi faktörlerin yokluğu iş doyumsuzluğuna neden olsa da bu faktörlerin varlığı onları motive etmek için yeterli değildir. Onları motive etmek için işletmelerin bunlara ek olarak başka şeyler yapması gerekir. İş görene önemsendiğini hissettirmek, onlara yeni kariyer olanakları sunmak, kişisel gelişimlerine destek olmak,  başarı duygusunu hissedecekleri sorumluluklar vermek, iş süreçlerini iyileştirmek… vb.

Image by Free-Photos from Pixabay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir